OBVESTILO

Vse udeležence kinoloških prireditev seznanjamo z zavezujočim členom Pravilnika o strokovnem delu Kinološke zveze Slovenije:

 

121. člen

Izpite šolanih lovskih in ostalih delovnih psov opravljene v tujini je treba nostrificirati. Nostrifikacija se opravi na podlagi vpisa v dokumentih psa (delovni knjižici) in po preverjanju pri matični organizaciji, kjer je izpit potekal, v primeru, ko lastnik ni predložil mednarodnega potrdila o opravljenem delovnem izpitu. Nostrifikacijo opravi pooblaščeni strokovni organ KZS.

Izpiti, ki niso nostrificirani in vpisani v evidence KZS, se ne priznajo.