ZAHVALA

Zahvaljujemo se sodnici: KATJA KRAJNC za sojenje na CAC BLED 2016,  11.06.2016

 

predsednik KDNOS Alojzij Golob in UO KDNOS