Spoštovane članice in člani KDNOS!

Pozivamo vas, da najpozneje do 31. decembra 2016 na društveni mail kdnos.info@gmail.com posredujete dokazila (skene ocenjevalnih listov) iz CACIB razstav in iz tujih Siegerjev, za katere želite, da so upoštevani pri točkovanju za najuspešnejše pse in psarne razstavne sezone 2016.
Brez teh dokazil rezultatov ne moremo upoštevati.
Po tem datumu dokazil ne bomo več sprejemali.

OBVESTILO

Vse člane KDNOS, ki želijo, da se v seštevku točk za najuspešnejše pse razstavne sezone 2016 upoštevajo tudi rezultati, doseženi na tujih Siegerjih in/ali na CACIB razstavah, naj rezultate pošljejo na el. naslov: kdnos.info@gmail.com

Spoštovane članice in člani KDNOS!

Zaradi povpraševanja z vaše strani in razjasnitve situacije, smo se glede potomcev po samici LARA OD KOVAČIČA HR 28955, obrnili na SV, kjer so nam dali naslednji odgovor:

Potomci po samici „Lara od Kovačiča“ kot tudi njihovi potomci ne morejo biti vpisani v rodovno knjigo SV. ker je bila samici Lara od Kovačiča zaradi ugotovljene hude oblike kolčne displazije (schwere HD) s strani SV izrečena vzrejna prepoved s prepovedjo vpisa potomcev v rodovno knjigo SV.

To pomeni, da vsi potomci samice Lara od Kovačiča in s tem tudi psa Prix od Kovačiča, HR 30323  in Pino od Kovačiča, HR 30324 v Nemčiji ne smeta biti uporabljena v vzreji, ker sta potomca omenjene samice. Tudi razstavljanje (vzrejne razstave in vzrejni pregledi SV – Koerung) v Nemčiji za te pse niso mogoči. Skladno s Pravilnikom o vzrejnih razstavah in Pravilnikom vzrejnega pregleda SV (Koerung) udeležba psov, ki jim je bila izrečena vzrejna prepovedna vzrejnih razstavah in vzrejnih pregledih SV, ni dopustna.

To velja tako za pse, ki izvirajo neposredno od samice „Lara od Kovačiča“ kot tudi za tiste, ki izvirajo od njenih potomcev.

Če se bo potomec katerega koli psa, ki mu je bila s strani SV izrečena vzrejna prepoved pojavil v Nemčiji, mu bo ponovno izrečena vzrejna prepoved s prepovedjo vpisa potomcev v rodovno knjigo SV. SV tem psom tudi ne more priznati rezultatov razstav in vzrejnih pregledov SV (Koerung), ki so jih ti psi opravili v tujini.