SKLEP-a 10. redne seje UO KDNOS:

 

  • Sklep 2. UO KDNOS: Za razred delovnih v letu 2018 se odlična ocena točkuje z dvojnim številom točk in sicer:10 točk.
  • Sklep 3. UO KDNOS: Društva, ki organizirajo specialke oz. prireditve v tekočem letu 2018 se poziva, da je potrebno ob izdelavi kataloga pri vsakem vpisanem psu vpisati tudi rodovno številko.