Obvestilo v zvezi s specialkami v letu 2018 29.05.2018

Spoštovani!
 
Članice in člane KDNOS želimo informirati o tem, da je KDNOS za leto 2018 dal soglasje za izvedbo specialk prav vsem društvom, ki so zanje zaprosila, saj je v interesu pasemskega kluba, da je prireditev za nemške ovčarje čim več in da so čim boljše. 
Za morebitne spremembe terminov pa UO KDNOS ni več pristojen in morajo društva, ki specialke organizirajo to sama dogovoriti s Komisijo za prireditve pri Kinološki zvezi Slovenije in tudi z ostalimi društvi, ki specialke organizirajo, v kolikor bi prišlo do neskladij ali celo nesoglasij.
UO KDNOS tako obžaluje, da ni prišlo do uresničitve specialke – Pliberškov memorial v KD Maribor – obenem pa odločno zavrača vsakršno odgovornost za to, da prireditve ni bilo, saj je zanjo dal soglasje.