SLOVENSKI VZREJNI PREGLED 30.07.2018

Spoštovani!

Vljudno vabljeni na Slovenski vzrejni pregled, ki bo dne 18. avgusta 2018 na vadišču DVLKOS, Avtomobilska ulica 19, 2000 Maribor. 

Plačilo vzrejnega pregleda v znesku 20,40 EUR, po ceniku KZS na TRR KDNOS, odprt pri NLB:   IBAN SI56 0254 4025 8610 720 

Prijave pošiljajte izključno z navadno pošto (ne priporočeno) na naslov: Katja Krajnc, Prešernova 32, 9250 Gornja Radgona

Prijavnici je treba priložiti: izpolnjen vzrejni list in fotokopije naslednjih dokumentov: rodovnik z vpisanimi izvidi (HD, ED; DNA), delovna knjižica in ocenjevalni list z razstave (ocena najmanj dobro). 

Vse navedene dokumente v originalu prinesite na sam vzrejni pregled (na vpogled). 

Prijavnica SLO vzrejni 18-avgust 2018