Sklepi delnega zbora sodnikov za nemške ovčarje, 2018 05.11.2018

SKLEP 1 Posamezni plemenjak SLRNO. ima lahko letno največ 8 uspelih paritev s plemenkami, ki so vpisane v SLRNO.

Priporoča se, da se paritvene kombinacije ne ponavljajo. To pravilo je treba dodati obstoječemu vzrejnemu pravilniku. (Sprejeto soglasno)

 

SKLEP2 Navzoči soglasno potrdijo poročilo VKNO (poročilo je objavljeno na spletni strani KDNOS.

 

SKLEP 3 Sklep delnega zbora iz leta 2009, po katerem naj v primeru, ko je na specialko za nemške ovčarje priporočilo. več kot 50 psov, sodi te dodatni slovenski sodnik, naj za organizatorje velja kot priporočilo.

 

SKLEP 4 Ponovno se uvede možnost pridobitve ocene zunanjosti na vzrejnem pregledu.

 

SKLEP 5 V vzrejno komisijo za nemške ovčarje se ponovno imenuje mednarodnega kinološkega sodnika g. Vladimirja Drola.