Obvestilo za prijavljene na VP in OZ 12.12.2021 v Domžalah

posted in: Uncategorized | 0

Skladno s sklepom KSV in UO KZS, bo VKNO vsem ponovno privedenim plemenkam in plemenjakom administrativno podaljšala vzrejno dovoljenje.

https://www.kinoloska.si/ponovno-omogocen-ogled-legel-na-daljavo-in-ob-izpolnjevanju-nastetih-pogojev-administrativno-opravljanje-vzrejnih-pregledov/

Pogoj za administrativno podaljšavo je izpolnjevanje vseh pogojev in plačilo VP (na TRR KDNOS).(sklep KSV in UP KZS citiran v nadaljevanju) 24. novembra 2021


Spoštovani,
zaradi izjemnih zdravstvenih razmer v RS in vedno slabši prognozi za naslednjih nekaj mesecev, je Upravni odbor KZS na svoji 59. korespondenčni seji, dne 21.11.2021, katere zapisnik je postal veljaven 24.11.2021, sprejel spodnja dva sklepa, ki omogočata oglede legel na daljavo in administrativno opravljanje vzrejnih pregledov (prosimo, da ste pozorni na pogoje za izdajo le teh).


Sklep 2.1-59/2021: UO KZS potrdi možnost administrativnega opravljanja vzrejnih pregledov, zaradi izrednih zdravstvenih razmer v RS. V primeru, da pes izpolnjuje pogoje za pristop na vzrejni pregled (ima opravljene morebitne zahtevane zdravstvene teste in delovne preizkušnje) in že ima odlično oceno zunanjosti, se vzrejno dovoljenje podeli administrativno, brez privedbe psa. Lastnik pošlje vso potrebno dokumentacijo vzrejni komisiji, ki dokumentacijo pregleda in vzrejno dovoljenje podeli, če so izpolnjeni vsi pogoji, zahtevani v vzrejnem pravilniku za določeno pasmo ali pasemsko skupino. Cena podelitve vzrejnega dovoljenja je enaka ceni rednega vzrejnega pregleda. V primeru, da pes nima odlične ocene zunanjosti ali katerega od z vzrejnim pravilnikom zahtevanih pogojev, se izredni vzrejni pregled izvede z upoštevanjem državnih predpisov, ki veljajo v tistem trenutku. Izredni vzrejni pregled opravi en sam sodnik. Vzrejna komisija po lastni presoji izvede prilagoditev pogojev in izvedbe vzrejnega pregleda. Upoštevati je potrebno vse veljavne ukrepe za varovanje zdravja! Sklep velja do preklica.