ZAHVALA

posted in: Uncategorized | 0

Vzrejna komisija za nemške ovčarje je 18. marca na vadišču Kinološkega društva Triglav

v Malih Bakovcih izvedla prvi vzrejni pregled in ocenjevanje zunanjosti v letošnjem letu.

Zahvaljujemo se članom KD Triglav, zlasti Janezu Žekšu, vodji prireditve Elviri Žekš in zapisnikarki Polonci Koltaj za vso pomoč in podporo pri sami izvedbi in seveda tudi za izkazano gostoljubnost.

VKNO