OBVESTILO – Stanje KDNOS

posted in: Uncategorized | 0

Spoštovani člani in članice KDNOS!

Večina nas je prejela vabila na izredno skupščino društva, dne 16. 12. 2023. Sporočam vam, da skupščina NI sklicana v skladu s Statutom KDNOS, ki je temeljni akt društva, in je, kot taka, nična.

Najprej naj se opravičim, ker vas nisem uspel sproti obveščati o situaciji v društvu. Žal sem šele pred nekaj dnevi spet vzpostavili dostop do društvene spletne strani, na Facebook strani društva KDNOS pa smo zastopniki ter nekateri drugi člani še vedno blokirani s strani samovoljnega administratorja strani. Omenjena oseba je očitno užaljena, ker mu je bil dne 5.9.2023 odvzet dostop do elektronske pošte KDNOS, saj je šel celo tako daleč, da je samovoljno in na lastno pest (ali celo po nareku nekoga tretjega??) in v imenu društva KDNOS, iz uradnega e-mail naslova društva pošiljal elektronska sporočila na krovno organizacijo v Nemčijo, ter izvajal tudi druge korespondence BREZ VEDNOSTI ali POOBLASTIL kogarkoli od odgovornih.

Kronologija dogajanja v društvu od skupščine dne 23. 05. 2023 naprej:

– na Upravno enoto Ajdovščina je bila podana vloga za vpis novega zakonitega zastopnika društva Miloša Mihlja.

– Prva pritožba zaradi nesklepčnosti skupščine je bila podana anonimno dne 01. 06. 2023. Na UE Ajdovščina sva bila zaslišana Miloš Mihelj in A. Č. Pritožba je bila ovržena.

– Vključitev v postopek (druga pritožba) je bila podana s strani A. V. in prejeta na UE Ajdovščina dne 14. 07. 2023. Podana trditev, ki je ni bilo mogoče ovreči na UE, je, da Upravni odbor ni črtal članov iz evidenc zaradi neplačila članarine (sklicevanje na 34. člen Statuta KDNOS). Zaradi tega je članov vsako leto številčno več in na osnovi tovrstnih anomalij, skupščina dne 23. 05. 2023, po takem tolmačenju členov Statuta, ni bila sklepčna. Zato tudi vsi sklepi in volitve s te skupščine nimajo nobene veljave, pa čeprav so se na takrat izvoljeno vodstvo kljub vsemu, konstantno in sočasno vršili pritiski nekaterih članov.

UE Ajdovščina je zahtevala sklep Upravnega odbora društva, iz katerega je razvidno, da so neplačniki črtani iz evidence članstva. Kljub temu, da smo zagovarjali dejstvo, da nikoli v zgodovini društva noben Upravni odbor ni črtal članov iz evidenc, ter smo se vedno držali 3. alineje 20. člena Statuta KDNOS, to ni bilo dovolj.

Zaradi želje po čimhitrejši rešitvi nastale situacije, je UE Ajdovščina predlagala, da se vloga za vpis novega zastopnika iz naše strani umakne, da se uredi članstvo in nato razpiše nova skupščina.

O nastali situaciji in načinu reševanja smo se posvetovali tudi z dvema pravnikoma za upravne zadeve, ki sta nam svetovala, da najprej uredimo članstvo glede na 21. člen Statuta KDNOS.

– Predsednik KZS je dne 07. 11. 2023 sklical sestanek v zvezi z nastalo situacijo, ki so se ga udeležili: H. A, S. C., K. K., A. V., B. G. in Miloš Mihelj.

Miloš Mihelj sem na tem sestanku pojasnil stanje in predlagal rešitev po nasvetu pravne službe.

Sklic nove skupščine je bil predviden za december 2023. Prisotni so se strinjali s postopkom rešitve.

Zaradi neučakanosti, samovoljnosti in neupoštevanja nasvetov pravnikov s strani peščice ljudi, se bo tudi ta datum, na žalost, zamaknil.

Dne 29.11.2023 je sklical K.K. na Vranskem sestanek za vse, ki smo bili izvoljeni na neveljavni skupščini. Prisotni: K.K, A.V., K.K., B.U., A.H. in Miloš Mihelj. Kljub temu, da sem jih večkrat opozoril, da njihovo ravnanje ni v skladu s našim Statutom, so se prisotni strinjali s sklicem skupščine na dan 16.12.2023.

Žal taki konstrukti posameznikov ne rešujejo društva, pač pa, ravno nasprotno, le dodatno podaljšujejo agonijo in odlagajo rešitev nastale situacije.

Želim si, da bi vsi skupaj premogli toliko zdravega razuma in stvari izpeljali tako kot je treba, kot je prav, in v skladu s smernicami, ki nam jih narekuje pravna služba in Statut.

Po pooblastilu zakonitega zastopnika: Miloš Mihelj