Veterinarji 12.01.2014

Veterinarji, pri katerih lahko opravite slikanje kolkov in komolcev za pridobitev izvida kolčne in

komolčne displazije ter opravite odvzem krvi za namene izdelave profila DNA glede izvora


• Univerzitetna veterinarska klinika, Klinika za kirurgijo in male živali, cesta v mestni log 47, 1000

Ljubljana, univ. prof. dr. Bojan Zorko, tel. centrala 01 477 92 77

Dne 28.09.2018 sklenili dogovor s prof. dr. Bojanom Zorkom in bo odslej tudi Univerzitetna veterinarska klinika v Ljubljani izdelovala rtg posnetke skeleta (HD, ED, LÜW in OCD) za odčitavanje prek matičnega društva za nemške ovčarje SV.


KLINIKA LOKA – Klinika za male živali, Sorška cesta 3 A, 4220 Škofja Loka,

klinika.loka@siol.net, tel. 04 515 35 50, 04 515 35 52, 051 645 409

STANISLAV BERNIK, dr. vet. med.


Veterinarska ambulanta Vipava, Gradiška cesta 10, 5271 Vipava

veterina.vipava@siol.net, tel. 041 671 170,

mag. ANTON LAVRENČIČ, dr.vet.med.


Veterinarska bolnica Maribor d.o.o., Šentiljska cesta 109, 2000 Maribor,

02 228 37 00,

FRANJO KEBRIČ, dr.vet.med.