PLEMENJAKI

Search:
Sort by:
ImeSlikaVrsta dlakeOčeMatiEDHD
Ahil Bricerg Srednje dolga dlaka Ilbo vom Gebenbacher Land Senta Bricberg 0/0 B/B
Apolon iz Devc Srednje dolga dlaka Arex Tax Leomegy Arka 0/0 B/B
Ares Martinberg Srednje dolga dlaka Remo vom Fichtenschlag Conny Villa Crucis Fast normal Normal
Arno Martinberg Srednje dolga dlaka Remo vom Fichtenschlag Conny Villa Crucis Normal Normal
Aro Srednje dolga dlaka Luks Golobov Aja Crveni Mayestoso 0/0 A/A
ASKO DAL LUPO GRANDE Srednje dolga dlaka QUEBEC VON DER WOLFSKRALLE GINGER VON DER SCHWARZEN IRMA Normal Normal
Atos Srednje dolga dlaka Nando Kerry Žitečka Barca vom Oly Team Normal Normal
Atos od Slo Policije Srednje dolga dlaka Hägar von der Salztal-Höhe Jena von der Wölfen 0/0 B/B
Balu Hojsova Srednje dolga dlaka Zony vom Haus Gerstenberg Daphne Hojsova Normal Normal
Baska vom Haus Saltztalblick Srednje dolga dlaka Athos von der Querlenburg Gustel vom Salztalblick Normal Normal
Bluvondavidgreyeditiondelnasi Srednje dolga dlaka Joker die Lupi Invicti Shelly di Casa Libardi Normal Normal
Bosco vom Urbohaus Srednje dolga dlaka Jorg Izza Grecs Normal Normal