Sklep KSV pri KZS 07.03.2017

Sklep KSV 01/K12-2017:

KSV v zvezi z vlogo VKNO pri KDNOS sprejme sklep kot sledi:

  1. Izvidi slikanja okostja pri pasmi nemški ovčar, pridobljeni po pogojih matičnega kluba SV, so ustrezni in nostrifikacija Komisije Veterinarske zbornice ni potrebna.
  2. DNK profili pri pasmi nemški ovčar, pridobljeni po pogojih matičnega kluba SV, so ustrezni.
  3. Sklep stopi v veljavo takoj.

 


 

Sklep 18/19-2017: KSV potrjuje sklep VK za NO, ki se glasi: Sklep 1: Zaradi ugotovljene hude stopnje kolčne displazije pri psici Lari od Kovačiča HR28955 je nadaljnja vzreja z njo in njenimi potomci na območju Republike Slovenije prepovedana.