Slovenska glavna vzrejna razstava bo letos potekala 28. 9. 2019 v Mariboru. Sodil bo nemški sodnik Jürgen Maibüchen, ki bo med sodniki tudi na letošnji nemški glavni vzrejni razstavi.

ONLINE PRIJAVNICA – ONLINE ENTRY

PETEK / FREITAG 27. 9. 2019:


17:00 – 19:00 – Uradni trening obrambe / Probeschutz für die Siegerschau, TSB Überprüfung
20:00 – Večerno druženje na prireditvenem prostoru / Begrüsung Abend


SOBOTA / SAMSTAG 28. 9. 2019:


07:30 – 08:30 – Preizkus poguma TSB / TSB Überprüfung der GHKL
08:30 – 08:45 – Otvoritev prireditve / Ausstellungseröffnung
8:45 – Začetek ocenjevanja po razredih / Bewertung

 

 

 

 

NASLOV ZA PRIJAVO / MELDESTELLE: 
KDNOS
Na Jelovcu 43 2354 Bresternica

KONTAKT:
+386 41 709 450 (Boštjan Natek)
+386 40 749 087 (Nina Štefan)
e-mail: info@kdnos.si

PRIJAVNINA / MELDEGEBÜHR: 30€ (vključeno kosilo / Der Preis beinhaltet Mittagessen) TRR: IBAN SI56 0254 4025 8610 720 (NLB d.d.) REFERENCA: SI00-28092019

PRIREDITVENI PROSTOR / SCHAUGELÄNDE: Danjkova ulica 4, 2000 Maribor, Slovenia

MARKER / HELPER: Anže Novak (00386 31 390 661), Franci Balantič (rezerva/reserve)

 

!!!!! ZADNJI ROK PRIJAVE / MELDESCHLUSS: 23. 9. 2019 !!!!!

 

POMEMBNE INFORMACIJE / WICHTIGE INFORMATIONEN: 

– Na dan prireditve morajo lastniki predložiti rodovnik, delovno knjižico, potrdilo o cepljenju, potrdilo o opravljenem vzrejnem pregledu SV (Körung) ali o slovenskem vzrejnem pregledu in eventualna zdravniška potrdila.

– Der Eigentümer/Halter des Hundes muss am Ausstellungstag Ahnentafel, Leistungsheft, Körschein, Impfpass und eventuell auch ein Krankheitsattest für den Hund vorweisen.

– Lastnik psa odgovarja za povzročeno škodo, ki jo na prireditvi povzroči njegov pes.

– Der Besitzer haftet für den vom Hund am Schauplatz verursachten Schaden.

– V razredu delovnih (nad 24 mesecev) se lahko prijavijo le samci in samice z opravljenim delovnim izpitom in s slikanimi kolki. Slovensko vzrejno dovoljenje je enakovredno nemškemu.

– In der Gebrauchshundeklasse (über 24 Monate) können nur Rüden und Hündinnen mit der abgelegten Leistungsprüfung und dem HD-Befund („A“) vorgeführt werden. Die slowenische Körung wird der SV-Körung gleichgesetzt.

– Minimalno število psov za prijavo psarne IN/ALI skupine potomcev je 5!

– Wenn sie eine Zwingergruppe oder Nackommengruppe eingeben möchten, beträgt die Mindestanzahl an Hunden 5!

– Prireditelj si pridružuje pravico do zamenjave sodnikov!

– Der Veranstalter behält sich das Recht vor, den Richter zu wechseln!

– S prijavo na prireditev potrjujem pravilnost navedenih podatkov ter strinjanje z njihovo objavo v katalogu ter z objavo rezultatov na spletni strani organizatorja ter KDNOS. Soglašam tudi z objavo fotografij iz prireditve, ki jih bo izdelal organizator.

– Der Aussteller bestätigt mit der Meldung die Korrektheit der angegebenen Angaben und gibt gleichzeitig sein Einverständnis zur Veröffentlichung von diesen im Katalog der Veranstaltung sowie zur Veröffentlichung der Ergebnisse auf der Internetseite des Veranstalters und des KDNOS. Ich gebe auch mein Einverständnis zur Veröffentlichung vom Fotomaterial im Zusammenhang mit der Veranstaltung, das der Veranstalter anfertigen wird.

– Prosimo, da čitljivo izpolnite prijavnico! K prijavnici priložite fotokopijo rodovnika!

– Den Meldeschein bitte leserlich ausfüllen! Dem Meldeschein die Fotokopie der Ahnentafel beifügen!


PRAVILA

 • Kodeks obnašanja na prireditvi:

  Tekmovalec, ki se na kinološki prireditvi nešportno obnaša do strokovnega osebja, organizatorja, sotekmovalcev in/ali ostalih udeležencev v času trajanja prireditve, se izključi iz nadaljnjega tekmovanja. Razveljavijo se njegovi doseženi rezultati na prireditvi, ter se proti njemu pada predlog za disciplinski postopek. Predlog poda uradna oseba na prireditvi, vodja prireditve, vodja kroga, sodnik. Če se nešportno in neetično obnašajo na kinološki prireditvi strokovni delavci (sodniki, pripravniki, markerji), se proti njim poda predlog za disciplinski postopek. Predlog poda uradna oseba na prireditvi (vodja prireditve, vodja kroga, sodnik).

 • Pravila razstavljanja:

   

 1. Razstavljajo se lahko psi z veljavnim rodovnikom FCI, ki na dan prireditve niso mlajši od 4 mesecev. Psi slovenskih lastnikov morajo biti vpisani v Slovensko rodovno knjigo za nemške ovčarje. Psi tujih lastnikov morajo biti vpisani v rodovno knjigo držav, v katerih ima lastnik svoje bivališče.
 2. Pes mora izkazovati identifikacijski znak (tetovirno številko ali mikročip). Pes mora izkazovati mikročip države izvora.
 3. Lastnik, ki psa prijavi, je dolžan plačati prijavnino ne glede na to, če je bil pes na razstavo priveden.
 4. Psi morajo imeti Evropski potni list o hišnih živalih z izkazanim veljavnim zakonsko obveznim cepljenjem proti steklini v Republiki Sloveniji.
 5. Uradni veterinar lahko izloči pse, ki zakonsko obveznega cepljenja ne izkazujejo, ter pse ki kažejo vidne znake bolezni ali poškodb.
 6. Lastnik psa je odgovoren za škodo, ki jo povzroči njegov pes, prav tako je odgovoren za zdravje in dobrobit svojega psa
 7. Lastnik psa mora imeti pri sebi originalne dokumente psa, ki pa jih pred koncem ocenjevanja ne sme nositi k sodniku v ocenjevalni krog.
 8. Ocenjevalni razredi so naslednji:
  -4-6 mesecev
  -6-9 mesecev
  -9-12 mesecev
  12-18 mesecev
  18-24 mesecev
  – odprti razred (nad 24 mesecev brez delovnega izpita)
  -delovni

V ločenih razredih se ocenjujejo psi z različico dlake »srednje dolga dlaka« in »dolga dlaka spoddlanko«.

Podeljujejo se naslednje ocene:

Do 12 mesecev: zelo perspektivno, perspektivno, neperspektivno;
12-18 mesecev, 18-24 mesecev in odprti razred: prav dobro, dobro, zadostno in nezadostno;
delovni: odlično izbor, odlično, prav dobro, dobro, zadostno in nezadostno.

Pri morebitnih poškodbah zobovja ali manjkajočih zobeh, ki so posledica zunanjega vpliva, mora lastnik predložiti veterinarsko potrdilo.  Dvojni P1 ne vplivajo na podeljeno oceno.

Prvi trije najboljše ocenjeni psi v posameznem razredu prejmejo pokale.

 

 1. V razred delovnih se lahko vpišejo psi, starejši od 24 mesecev, ki imajo slikane kolke in komolce (izvidi, A, B, C, ali normal, fast normal, noch zugelassen) ter opravljeno analizo DNA (glede izvora) in opravljen delovni izpit najmanj IPO VO. Nacionalna vzrejna dovoljenja so izenačena z vzrejnim dovoljenjem SV (Koerung). Izvidi morajo biti vpisani v original rodovnik, izpit pa v rodovnik ali delovno knjižico, ki jih lastnik na poziv predloži.
  Vzrejno dovoljenje je obvezno predložiti pri psih, starejših od tri in pol leta.
  Psi v razredu delovnih opravljajo preizkus borbenosti in poguma skladno z veljavnim pravilnikom o vzrejnem pregledu SV (Koerung), besedilo iz leta 2015 z dodatnimi določbami.

OCENE

“a” = TSB izražen, pes spušča
T1= TSB – pes ne spušča
T2 =TSB prisoten
T3 = TSB nezadosten
T4 = prekinjeno zaradi pomanjkljive vodljivosti
DI = diskvalificiran

Oceno »VA« oz. odlično izbore lahko prejmejo samo psi, ki jih je mogoče kontrolirati ter ki so pri TSB prejeli najvišjo oceno “a”. 
Psi z oceno “VH” (TSB prisoten) ali “NG” (TSB nezadosten) lahko s tekmovanjem nadaljujejo. 
Psi z Oceno, TSB prisoten (T2) so razvrščeni na koncu V skupine oz. z Oceno TSB nezadosten (T3) na koncu SG skupine. 
Psi, ki ne spuščajo (T1), ki izkazujejo pomanjkljivo vodljivost (T4) ali so bili diskvalificirani, so iz nadaljnjega tekmovanja izločeni.

Naziv »odlično izbor« (»VA«) prejmejo predstavniki v razredu delovnih po izboru sodnika, ki izpolnjujejo zgoraj navedene pogoje in so uspešno opravili preizkus borbenosti in poguma (z oceno »TSB izražen, pes spušča).
Pokal za najboljšo obrambo prejmeta samec in samica iz razreda delovnih po izboru sodnika.

 1. Skupine potomcev so predstavljene pred razredom delovnih samcev. Skupino potomcev predstavljajo najmanj pet potomcev določenega plemenjaka, ki so vpisani v katalog prireditve in ocenjeni na dan razstave.
 2. Vzrejne skupine – sestavljajo jih psi posamezne psarne, z isto različico dlake.
  Sestavljajo jo najmanj trije in največ pet psov, ki so bili na dan razstave ocenjeni z oceno najmanj dobro. Posamezni vzreditelj lahko na dan prireditve prijavi tudi več vzrejnih skupin. Ocenjevalni kriteriji so: enotnost skupine, kakovost posameznih živali in težavnostna stopnja (število očetov in mater).

Vzrejne skupine morajo vzreditelji prijavit pri dvigu štartnih številk. Sodnik podeli pokale prvim trem najviše ocenjenim vzrejnim skupinam po svojem izboru.

 1. Razstavljavec s psom ne sme brez opravičila zapustiti razstavnega kroga med ocenjevanjem. V tem primeru prejme pes negativno oceno.
 2. Pritožbe so mogoče le na nezadostno oceno ali nad formalno napako sodnika. Razstavljavec vloži pritožbo proti plačilu kavcije v znesku 100 EUR. Pritožbe se obravnavajo na kraju samem. V primeru, da je pritožbi ugodeno, se pritožitelju kavcija vrne.

IZVEDBA PREIZKUSA BORBENOSTI IN POGUMA

 1. Napad iz zaklona

   

Na sodnikov znak se vodnik s psom ustavi 25 korakov pred zaklonom, na posebej za to označenem mestu, se postavi v osnovni položaj (pes na levi strani s plečko ob vodnikovem kolenu). Nato psu sname povodec. Vodnik psa si povodec obesi okrog telesa ali ga spravi v žep.

Na znak sodnika gre vodnik s svojim nenavezanim psom v prosti vodljivosti v smeri zaklona, v katerem je marker.

Pes mora iti v prosti vodljivosti s plečko ob vodnikovi levi nogi v smeri označenega mesta, ki se nahaja 7m pred zaklonom. Pri tem so dovoljeni ponovljeni govorni ukazi psu. Prijemanje psa ni dovoljeno. Ko vodnik s psom v prosti vodljivosti doseže to označeno mesto, marker na sodnikov znak izvede napad na vodnika in psa. Pri tem marker skuša tudi z glasom pregnati psa.
Če pes pobegne pred tem označenim mestom, se napad na markerja ne izvede. Vodnik psa ima še dva nadaljnja poskusa, da vodi psa v prosti vodljivosti do tega označenega mesta. Če psa kljub trikratnemu poskusu ni mogoče v prosti vodljivosti privesti do označenega mesta, je treba obrambo, zaradi pomanjkanja poslušnosti, prekiniti. 
Pes mora ta napad nemudoma, samozavestno in energično, ubraniti na način, da trdno in polno zagrabi za markerjev zaščitni rokav.Ko je pes zagrabil, prejme od markerja 2 udarca z mehko palico po stegnih, stranskih delih ali v predelu pleč. Za ubranitev napada je dovoljeno, da vodnik psa spodbuja z glasom.
Na sodnikov znak marker preneha z napadom ter mirno obstane.
Pes mora nato samostojno ali pa na vodnikovo slušno povelje »spusti«, spustiti markerjev zaščitni rokav, ter nato pozorno čuvati markerja. Na sodnikov znak vodnik pristopi k svojemu psu.Vodnik psa ponovno naveže, ter se z njim odpravi do zaklona, ki mu ga določi sodnik

 1. Kontra

Na sodnikov znak vodnik s psom zapusti zaklon, ter zavzame položaj, ki mu ga določi sodnik (na srednji liniji vadišča). Vodnik nato psu sname povodec ter ga drži za ovratnico.
Pes mora ostati na tem položaju, dokler mu vodnik ne da slušnega povelja »zgrabi«. Marker nato na znak sodnika zapusti zaklon, ki mu ga je sodnik prej določil – v razdalji približno 70 do 80 korakov od vodnika in psa ter v normalnem koraku prečka vadišče.  Vodnik markerja s poveljem “stoj” pozove, naj se ta ustavi. Marker tega poziva ne upošteva ter frontalno napade vodnika in psa. Sodnik da takoj po napadu vodniku znak za ubranitev napada. Vodnik s poveljem »zgrabi« pošlje svojega psa naprej, sam pa ostane na mestu.
Pes mora energično, s čvrstim, polnim, zanesljivim in mirnim ugrizom zagrabiti markerja za zaščitni rokav, ter tako ubraniti napad. Ko je pes zagrabil zaščitni rokav, mora marker po kratki fazi obremenjevanja psa – ne da bi mu pri tem zadal udarce s palico-po navodilih sodnika prenehati z odporom. Nato mora pes samostojno, oz. na povelje »spusti«, spustiti zaščitni rokav in pozorno čuvati markerja. Na znak sodnika gre vodnik v normalnem koraku do svojega psa, ter ga pripne na povodec.Vodnik psa se nato z navezanim psom odjavi pri sodniku, ki izvede kontrolo identitete, ter zapusti vadišče.

Želimo vam veliko uspeha!
Wir wünschen Ihnen viel Erfolg!

 

SPONZOR PRIREDITVE / OFFICIAL SPONSOR: 

Trgovina Aler d.o.o. 

 

PRENOČIŠČA / NACHTQUARTIER / HOTEL:

Hotel Bajt, Radvanjska cesta 99, 2000 Maribor