Podatki za plačilo:

KINOLOŠKO DRUŠTVO ZA VZREJO IN ŠOLANJE NEMŠKIH OVČARJEV SLOVENIJE
Naslov: KDNOS; Na Jelovcu 43, 2354 Bresternica, Slovenija

TRR/IBAN: SI56 0254 4025 8610 720 (NLB d.d.)
Znesek: 20€
Namen: Članarina za (Ime in priimek)
Koda: OTHR
Referenca: SI00 in leto, za katerega se plačuje članarina

Davčna št.: 77657284
Matična št. : 5414822000
Email:  kdnos.info@gmail.com


Rok plačila: skladno s 16. členom statuta se letna članarina plačuje do 30.04. za tekoče leto.