PASMA NEMŠKI OVČAR – VZREJNI PRAVILNIK 07.01.2014

Vzrejni pravilnik-NO-123-spremembe-2013 Copy(1)

 

Opozarjamo vas na 11. člen Pravilnika o zaščiti hiđšnih živali, ki pravi naslednje: 

(1) Psice je dovoljeno pariti tako, da obdobje med dvema zaporednima kotitvama pri isti samici ni krajše od 290 dni, v nasprotnem primeru se šteje, da gre za preobremenjevanje živali v skladu z zakonom, ki ureja zaščito živali. Krajše obdobje med kotitvama je dovoljeno le, če so imele samice le enega ali dva mladiča.
(2) Psice, ki so bile parjene pa se niso obrejile, so zvrgle ali so kotile vse mrtve mladiče, se lahko parijo v naslednjem ciklusu.