Vzrejna komisija za nemške ovčarje 02.03.2014

VZREJNI_PRAVILNIK_NO_2017(3)Download

Vzrejna komisija za nemške ovčarje:SKLEP delnega zbora sodnikov za ocenjevanje nemškega ovčarja z dne 26. 1. 2017:

Tudi samice morajo imeti ob prvem vzrejnem pregledu opravljen izpit BBH. 
 
 
 
 

April 2017

SKLEP 4: Vzrejna komisija bo še nadalje izvajala dosedanjo prakso (potrjeno tudi na delnem zboru sodnikov leta 2014), da se lahko na vzrejni pregled prijavi tudi pse, ki še ne izpolnjujejo vseh predpisanih pogojev za izdajo vzrejnega dovoljenja; taki psi formalno lahko opravijo vzrejni pregled, vendar pa bo v tem primeru, kot je bila praksa tudi že doslej, vzrejno dovoljenje zadržano do izpolnitve vseh pogojev. Ta izjema ne velja za vpis v SLR. 

Sprejeto soglasno

 

SKLEP 5: Skladno z že doslej izvajano prakso, se sme samcu/samici, ki sta bila že privedena na ponovni vzrejni pregled, opravljeni višji izpit vpisati tudi tako, da lastnik samo pošlje vzrejno knjižico in vsa potrebna dokazila o opravljenih preizkušnjah, ter se samcu/samici vzrejno oceno tako sme povišati. To velja le za del ocene, ki se vpisuje z arabsko številko (značaj). 

Sprejeto soglasno

 


Poročilo VK 2017-na delnem zboru sodnikov za NO


 

 

SKLEPA VK za NO z dne 26.02.2014

 

 

Udeleženci vzrejnega pregleda morajo vzrejni pregled in/ali oceno zunanjosti poravnati pred pristopom na vzrejni pregled na TRR: IBAN SI56 0254 4025 8610 720 (NLB d.d.) ter na sam vzrejni pregled prinesti potrdilo o plačilu.