Žalostna vest

Članom in članicam KDNOS sporočamo, da nas je po hudi bolezni zapustil naš član,

vzreditelj in ljubitelj naše pasme, IVAN SAGADIN.

S svojo zavzetostjo, optimizmom in ljubeznijo do nemškega ovčarja nam bo ostal v trajnem spominu.

Naj počiva v miru!

Ivan s svojim psom Arex od Biggi Team

Uspehi načih članov na BSZS 2017 v Ulmu!

KDNOS čestita članoma
Janezu Žekšu s samico Uto vom Ritterberg za osvojeno sedmo mesto in oceno SG v razredu mladih samic v konkurenci 18-24 med ovčarskimi psi (HGH) in Elvisu Resniku s samico Oli iz Virloga za SG97 v razredu samic 12-18 mesecev!

ZAHVALA

VK pri KDNOS se zahvaljuje ŠKD Gornja Radgona, zlasti članu AVGUSTU HOJSU za pomoč pri izvedbi tretjega vzrejnega pregleda v letošnji sezoni.

Obvestilo

Spoštovane članice in člani KDNOS!

v nadaljevanju vam v vednost posredujemo sklepa Komisije za strokovna vprašanja pri KZS, sprejeta na podlagi naše vloge oz. povpraševanja glede priznanja izvidov, pridobljenih pri pasemskem klubu SV v matični domovini nemškega ovčarja.

Naši vlogi so v celoti ugodili in tako postopek pridobivanja izvidov HD, ED in DNA pri naši pasmi ostane kot doslej.

Sklep KSV 01/K12-2017:

KSV v zvezi z vlogo VKNO pri KDNOS sprejme sklep kot sledi:

  1. Izvidi slikanja okostja pri pasmi nemški ovčar, pridobljeni po pogojih matičnega kluba SV, so ustrezni in nostrifikacija Komisije Veterinarske zbornice ni potrebna.
  2. DNK profili pri pasmi nemški ovčar, pridobljeni po pogojih matičnega kluba SV, so ustrezni.
  3. Sklep stopi v veljavo takoj.

Slovenska glavna vzrejna razstava – SLO-Sieger 2017

Slovenska glavna vzrejna razstava –
SLO-Sieger 2017
30. september 2017
v Gabrju pri Polhovem Gradcu

Sodnik:
Richard Brauch SV

Markerja / Helpers: Franci Balantič, Anže novak

  • lokacija: ADDRESS: Gabrje 55, 1356 Dobrova – Polhov Gradec; Slovenia

Športno-rekreacijski center  Dobrova  (Dobrova pri Ljubljani)

GPS koordinate lokacije: 46.067975, 14.408472

Sklepa 23. redne seje KSV z dne 29. 5. 2017, ki sta bila potrjena na 27. seji UO KZS dne 27. 6. 2017

Sklep 23/23–2017:  profil DNK
KSV je dne 7.9.2016 sprejel sklep št. 25/11-2016, s katerim je uvedel obvezo razvijanja DNK profilov za vzrejne živali. Obveza se začne izvajati 01.09.2017 na naslednji način:
1. Vsi samci/samice, ki bodo po 01.09.2017 opravljali VP, morajo za pridobitev VD predložiti dokazilo/certifikat o razvitem DNK profilu.
2. Vsi samci/samice, ki bodo po 01.09.2017 podaljševali VD, morajo za podaljšanje VD predložiti dokazilo/certifikat o razvitem DNK profilu.
3. Vzreditelji morajo za paritve po 01.09.2017 ob prijavi paritve oz. najpozneje ob prijavi legla predložiti dokazilo/certifikat o razvitem DNK profilu za plemenjaka in plemenko. Obveza velja za vse vzrejne živali brez izjeme, tudi za vzrejne partnerje iz tujine.
4. Lastniki uvoženih psov/psic  morajo od 01.01.2018 dalje za vpis v SLR predložiti dokazilo o starševstvu uvoženega psa. Če z njim ne razpolagajo, morajo predložiti dokazilo o razvitem DNK profilu uvoženega psa.
Sklep se takoj objavi na spletnem portalu KZS, istočasno pa se posreduje vsem VK, da ga bodo lahko upoštevale pri pripravi razpisov jesenskih VP.
Navodila za odvzem in označevanje vzorcev krvi ter druge pogoje (EVG) se prav tako objavi na spletnem portalu KZS in posreduje vsem VK.
KZS upošteva certifikate vseh evropskih akreditiranih laboratorijev.
Sklep 24/23–2017: Slikanje okostja
KSV je dne 7.9.2016 sprejel sklep št. 26/11-2016, s katerim je uvedel komisijsko odčitavanje rentgenogramov okostja in izdelavo izvidov.
Obveza za lastnike psov/psic nastopi 01.09.2017 na naslednji način:
1. Za slikanja okostja po 01.09.2017 lahko lastniki psov/psic za pridobitev VD predložijo le izvide, ki jih je izdelala Komisija.
2. Za slikanja okostja do 31.08.2017 veljajo dosedanja pravila iz vzrejnih pravilnikov.
Sklep se skupaj s seznamom veterinarskih ustanov, ki lahko opravljajo slikanja okostja, takoj objavi na spletnem portalu KZS, istočasno pa se posreduje vsem VK, da ga bodo lahko upoštevale pri pripravi razpisov jesenskih VP.

VSA DODATNA NAVODILA IN SEZNAM VETERINARSKIH USTANOV BODO VZREJNE KOMISIJE PREJELE DO 18. 7. 2017.

Sklepi 9. korespondenčne seje KSV KZS z dne 19. 6. 2017, ki so bili potrjeni na 24. seji KSV KZS dne 26. 6. 2017 in na 27. seji UO KZS dne 27. 6. 2017

KSV K9-1/2017: Sklep za parjenje v ožjem sorodu
Za paritve v ožjem sorodu velja poseben režim ravnanja, in sicer:
1. Za izvajanje tega sklepa se šteje, da sta paritvena partnerja v ožjem sorodu, če imata vsaj 1 (enega) skupnega prednika znotraj 3 (treh) generacij.
2. Za paritev v ožjem sorodu potrebuje vzreditelj soglasje VK in KSV.
3. Vzreditelj pripravi vlogo za odobritev paritve v sorodu na način, ki ga zahteva VK.
4. VK vlogo obravnava in sklep skupaj z utemeljitvijo pošlje KSV v potrditev.
5. KSV predlagani sklep potrdi ali zavrne v roku 5 (pet) delovnih dni.
Sklep se takoj objavi na spletnem portalu KZS, istočasno pa se posreduje vsem VK. VK naj pri pripravi navodil vzrediteljem upoštevajo čas, ki ga potrebuje KSV.

KSV K9-2/2017: Sklep za izredni vzrejni pregled
Za izredne vzrejne preglede velja poseben režim ravnanja in sicer:
1. Izredni vzrejni pregled se lahko izvede izjemoma, ob zelo utemeljenih razlogih.
2. Obvezna je prisotnost 2 (dveh) članov VK.
3. VK za izvedbo izrednega VP potrebuje soglasje KSV.
4. VK vlogo za izvedbo izrednega VP skupaj z utemeljitvijo pošlje KSV v potrditev.
5. KSV izvedbo izrednega VP odobri ali zavrne v roku 5 (pet) delovnih dni.
Sklep se takoj objavi na spletnem portalu KZS, istočasno pa se posreduje vsem VK. VK naj pri pripravi navodil vzrediteljem upoštevajo čas, ki ga potrebuje KSV.

KSV K9-3/2017: Sklep za vzrejne referente
KSV uvaja licenciranje vzrejnih in vzrejno tetovirnih referentov kot sledi:
1. Strokovni delavci KZS, ki bodo izvajali pregled legel, imajo naziv vzrejni referent (VR). Tisti vzrejni referenti, ki bodo izvajali tudi tetoviranja ter so za to usposobljeni in opremljeni, imajo naziv vzrejno tetovirni referent (VTR).
2. Preglede legel lahko izvajajo le VR in VTR z licenco KZS.
3. Kandidati za pridobitev licence morajo imeti že pridobljen naziv vzrejno tetovirni referent ali zaključeno izobraževanje za vzrejne referente pri KzI.
4. Licence se podeljujejo za obdobje 3 (treh) koledarskih let na licenčni delavnici. KSV bo skupaj s KzI letno pripravil 1 (eno) licenčno delavnico, prvo jeseni 2017.
5. Licenčna delavnica bo organizirana v enem dnevu, sestavljena pa bo iz:
a/ splošnega dela (pravila, novosti, najpogostejša problematika), ki ga vodi Vodja rodovne knjige,
b/ specialnega dela (specifika pasem v delokrogu posamezne VK), ki ga vodijo VK,
c/ izpita (splošni in/ali specialni del), ki ga bo organizirala KzI.
Udeležba na splošnem delu delavnice je obvezna za vse, udeležba na specialnem delu pa je omejena na delokrog 2 (dveh) več pasemskih VK ali 4 (štirih) eno pasemskih VK (ali kombinacijo 1 + 2).
6. Licenca bo veljala za tiste pasme, za katere je VR oz. VTR opravil izpit. Vsako nadaljnje leto bo na licenčni delavnici lahko širil svoj delokrog.
7. Vzrejni referenti bodo morali svojo licenco podaljšati na licenčni delavnici pred njenim iztekom. Za podaljšavo veljajo enaka pravila kot za pridobitev licence, razen v delu, ki omejuje delokrog (specialni del izpita se lahko opravlja za ves delokrog, za katerega je VR oz VTR že imel licenco). Če se licenčne delavnice VR oz VTR ne bodo udeležili, jim brez izjem licenca ugasne vsaj za eno koledarsko leto. Obnovili jo bodo lahko na eni od naslednjih licenčnih delavnicah.
9. KSV bo vsak konec tekočega leta aktualiziral seznam licenciranih VR oz. VTR po delokrogih VK. VK lahko na podlagi aktualiziranega seznama:
a/ oblikuje listo pooblaščenih VR oz. VTR za svoj delokrog na podlagi dodatnih meril
b/prevzame seznam KSV, pri čemer lahko za posameznega VR oz. VTR s seznama predlaga veto za svoj delokrog, o utemeljenosti takega veta pa odloči KSV.
10. Licenčni sistem za VR oz. VTR stopi v veljavo s 01.01.2018. Vzrejno tetovirni referenti , ki se licenčne delavnice v letu 2017 ne bodo udeležili oz. ne bodo pridobili licence, v letu 2018 ne morejo opravljati del VR oz. VTR.
Sklep se takoj objavi na spletnem portalu KZS, istočasno pa se z dopisom posreduje vsem VK in vzrejno tetovirnim referentom.

LICENČNE DELAVNICE OZIROMA PREDAVANJA Z IZOBRAŽEVANJEM  BODO ORGANIZIRANA V OKTOBRU 2017.

KSV K9-4/2017: Sklep za obvestila vzrejnih komisij
1. Vzrejne komisije vsa za zainteresirano javnost pomembna obvestila, sklepe, razpise,… objavijo na spletnem portalu KZS v rubriki Vzreja, podrubrika posamezna VK.
2. Razpisi vzrejnih pregledov z navedbo kraja, pričetka in pristopnih pogojev morajo biti obvezno objavljeni vsaj 30 dni pred vzrejnim pregledom na spletnem portalu KZS.
3. Objava razpisa vzrejnega pregleda v Kinologu (64. člen PSD) ni obvezna.
Sklepi se takoj objavi na spletnem portalu KZS, istočasno pa se z dopisom posredujejo vsem VK.