Na podlagi 36. člena Statuta KDNOS in zaradi podanega odstopa aktualnega predsednika, na seji UO dne 11. 6. 2020, Volilna komisija KDNOS v sestavi David Lukač, predsednik, Avgust Hojs in Stane Karlin, člana, po seji volilne komisije dne 11. junija 2020, RAZPISUJE:

1.Izredne volitve za predsednika (mandatarja) KDNOS za mandatno
obdobje štirih let.
2.Redne volitve treh (3) članov Nadzornega odbora KDNOS za
mandatno obdobje štirih let.
3.Redne volitve treh (3) članov Disciplinske komisije KDNOS in dveh (2)
nadomestnih članov Disciplinske komisije KDNOS za mandatno obdobje
štirih let.

Več v priponki:
Razpis volitev KDNOS